Wysokoprecyzyjna waga cyfrowa Alpha-Cat – 0,001 g (1 mg)/20 gr

Opis Produktu

Wysokoprecyzyjna waga cyfrowa Alpha-Cat to urządzenie pomiarowe o dokładności 0,001 g. Waga jest wyposażona w precyzyjne czujniki przystosowane do ważenia każdego rodzaju koncentratu.

Jak korzystać z wysokoprecyzyjnej wagi cyfrowej Alpha-Cat?

Wagę do kannabinoidów połóż na płaskiej powierzchni i naciśnij ON/OFF. Urządzenie zostanie włączone. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0, a system automatycznie ustawi się w tryb ważenia. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij ON/OFF. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 60 sekundach od ostatniego pomiaru.

Zerowanie

 1. Jeśli po uruchomieniu na ekranie nie wyświetla się 0, naciśnij przycisk TARE.
 2. Jeśli zamierzasz zważyć produkt wraz z pojemnikiem, najpierw umieść na szali sam pojemnik – waga poda jego ciężar. Po naciśnięciu przycisku TARE waga pokaże cyfrę 0 i oznaczy domyślną wartość obiektu. Po zdjęciu pojemnika ponownie naciśnij przycisk TARE – waga wróci do standardowego trybu ważenia.

Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, naciśnij przycisk MODE.

Wysokoprecyzyjna waga cyfrowa Alpha-Cat została skalibrowana fabrycznie, może zaistnieć konieczność ponownego przeprowadzenia kalibracji. W tym celu ustaw urządzenie w tryb ważenia (szalka powinna być pusta) i naciśnij przycisk MODE aż do wyświetlenia napisu CAL – gdy to nastąpi ponownie naciśnij MODE. Na wyświetlaczu pojawi się masa kalibracyjna, którą należy umieścić na szali. Na wyświetlaczu pojawi się napis PASS. Kalibracja została zakończona.

Zasady bezpiecznego korzystania:

 • Jeśli po uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat OUT2 lub nie wyświetli się cyfra 0 – wyczyść szalę lub ponownie przeprowadź kalibrację
 • Jeśli waga obiektu przekroczy pojemność wagi, zostanie wyświetlony komunikat O_Ld lub EEEE
 • Komunikat LO oznacza słabą baterię – należy ją wymienić
 • Nie przesuwaj wagi w trakcie ważenia
 • Odczekaj 10 sekund po naciśnięciu przycisku ON/OFF
 • W przypadku błędnego pomiaru przeprowadź ponowną kalibrację
 • Wyniki mogą być nieprecyzyjne w razie gwałtownych zmian temperatury 
 • Nie należy przechowywać wagi w pobliżu źródeł ciepła.
 • Waga powinna być przechowywana wraz z usuniętymi z niej bateriami.
 • Należy unikać silnego pola elektrycznego oraz magnetycznego podczas korzystania z wagi.
 • Waga nie powinna mieć kontaktu z wodą ani chemikaliami.
 • Od czasu do czasu należy przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką.
 • Podczas gdy waga nie jest użytkowana, na szali nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów.
 • Tylko profesjonaliści mogą demontować wagę cyfrową.
 • Waga przeznaczona jest do użytku własnego i nie powinna być stosowana w celach profesjonalnych.
 • Waga przeznaczona jest do użytku własnego i nie powinna być stosowana w celach profesjonalnych.
Alpha-Cat Kraj pochodzenia:  Czechy
Produkt na zamówienie