Uniwersalny mikroskop cyfrowy do urządzeń elektronicznych Alpha-Cat

Opis Produktu

Uniwersalny mikroskop cyfrowy do urządzeń elektronicznych Alpha-Cat to urządzenie do obserwacji konopi siewnej i nie tylko. Konstrukcja umożliwia jego przymocowanie do telefonu komórkowego i tabletu.

Cechy uniwersalnego mikroskopu cyfrowego do urządzeń elektronicznych Alpha-Cat

Uniwersalny mikroskop cyfrowy do urządzeń elektronicznych Alpha-Cat posiada zacisk umożliwiający podłączenie go do telefonu lub tabletu. Cylinder posiada pierścień półkolisty zwiększający siłę tarcia. Połączenie między osłoną obiektywu a osłoną soczewki mikroskopu jest ruchome, nie rozluźnia się niezależnie od kierunku obrotów.

Wewnątrz obiektywu znajduje się sprężyna zwiększającą odporność na upadek i wstrząsy. Połączenie obiektywu z częścią zasilającą jest elastyczne.

Stonowane oświetlenie LED nie męczy wzroku. Możliwe jest włączenie oświetlenia LED bez konieczności podnoszenia mikroskopu. Oświetlenie uruchamia się poprzez obrócenie pokrywy baterii w prawo, natomiast ultrafioletowe oświetlenie do badania banknotów poprzez obrócenie pokrywy baterii w lewo.

Montaż

 1. Podłącz mikroskop w taki sposób, aby soczewka znajdowała się dokładnie na obiektywie aparatu w telefonie lub tablecie.
 2. Włącz urządzenie i wybierz funkcję aparatu.
 3. Aby zdemontować mikroskop obróć soczewkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obsługa

 1. Skieruj mikroskop na badaną próbkę.
 2. Jeśli oświetlenie jest zbyt słabe, obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, skieruj strzałkę na ikonę światła i włącz lampę LED. Wyłączenie oświetlenia następuje poprzez skierowanie strzałki na ikonę 0.
 3. Ostrość i jasność popraw przesuwając soczewki mikroskopu w górę i w dół.

Wymiana baterii

 1. Obróć strzałkę na pokrywie baterii w lewo i skieruj na ikonę kółka. Otwórz pokrywę.
 2. Wyjmij stare i umieść nowe baterie (3 sztuki LR 1130).
 3. Zamknij pokrywę poprzez skierowanie strzałki na ikonę kółka, lekkie naciśnięcie osłony i obrócenie jej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

The best way to keep your JS files tidy is using the free online JavaScript formatter program.

 • Z dala od wilgoci.
 • W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Alpha-Cat Kraj pochodzenia:  Czechy
Produkt na zamówienie